Praktijk Binding lanceert nieuw concept

Thema: In het nieuws | Gezin | Therapie

BARNEVELD Vaak reageert een kind gezond op ongezonde patronen, terwijl juist wordt gedacht dat het zelf de veroorzaker is van problemen binnen het gezin. „Onterecht”, vindt systeemtherapeut Sabine Hooijer. „In feite geeft het kind slechts uiting aan frustraties als gevolg van spanningen tussen de gezinsleden. Daarom betrek ik vooral de ouders in mijn therapie.”

Die aanpak werkt, want door als gezinsleden samen aan de slag te gaan, wordt niet alleen het kind verantwoordelijk voor het verbeteren van de sfeer binnen het gezin. Vooral als het zich gehoord, gezien en gesteund voelt, wordt gedragsverandering mogelijk.”

Praktijk Binding lanceert nieuw concept - Parktijk binding

Onderlinge relaties

Hooijers werkwijze richt zich niet op de afzonderlijke gezinsleden, maar vooral op de wisselwerking tussen de onderlinge relaties. „Die kunnen op den duur namelijk leiden tot verstoring. Met mijn aanpak analyseer ik die patronen. Daarmee dring ik door tot de oorzaak van het probleem.”

Sinds enkele maanden biedt Hooijer met Praktijk Binding in de gemeente Barneveld therapie aan kinderen en jongeren, begeleidt zij ouders en verzorgt zij gezinstherapie. Volgens haar is het met name de gecombineerde aanpak die resultaten boekt. „Daardoor kan het gezin snel zonder hulpverlening verder en is het beter in staat om alle moeilijkheden in de toekomst het hoofd te bieden.”

In haar vorige functie – zij was zeven jaar jongerencoach in Barneveld en omgeving – werkte Hooijer met jongeren met een psychische stoornis of met ontwikkelings- en gedragsproblemen. Daar ervoer zij dat het uitsluitend behandelen van kinderen of jongeren in veel gevallen niet tot gewenste resultaten leidde. Daarom volgde zij een opleiding tot gezinstherapeut en kwam zij met Praktijk Binding tot een andere aanpak. „Ik werk nu volgens de Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie. Daarbij laat ik mijn cliënten in het hier en nu de gedragspatronen inzien en tegelijk ervaren hoe het anders kan.”

„In een gezinssituatie waar een jongere gedragsproblemen vertoont, lijkt het tegenstrijdig om de ouders te betrekken bij de oplossing ervan”, vervolgt ze. „Toch doe ik dat wel, want elke jongere heeft thuis de juiste randvoorwaarden nodig om zich te kunnen losmaken van het gezin en uit te groeien tot zelfstandige volwassene. Daarom praat ik niet over problemen, maar kijk ik naar de patronen die daaraan ten grondslag liggen.”

Bron: Barneveldse krant

Nieuw concept - Praktijk Binding

Gerelateerde artikelen

Werkt relatietherapie voor ons?

Werkt relatietherapie voor ons?

Als relatietherapeut in Barneveld merk ik dat er nog een taboe hangt op relatietherapie. De drempel is vaak nog te hoog. Lees verder over de voors en tegens van relatietherapie.

Lees meer